IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Работно проектиране

По време на етапа на Работно проектиране ние влагаме целият опит, знания и най-добри практики, които сме натрупали до този момент. Работно проектиране и предоставяне на производствена информация е последната стъпка преди да започне рязането на стомана и изграждането на кораба. Напълно осъзнаваме, че качеството на работа на този етап е важен фактор за способността на корабостроителницата да изгради кораба ефективно, рентабилно и бързо.

Работата в тесен контакт с нашите клиенти осигурява адекватно реагиране при промени и инженеринг с най-високо качество в съответствие с нормите и стандартите на корабостроителницата през целия процес.

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги