Контакт

Адрес IHB Ship Design

Южна Промишлена Зона
Административна сграда Булпорт
Варна 9000
България

Телефони

+359 (0) 52 949 939

E-mail

office@ihbshipdesign.com
commercial@ihbshipdesign.com

Адрес IHB 3D Design

Южна Промишлена Зона
Административна сграда Булпорт
Варна 9000
България

Телефони

+359 (0) 52 949 939

E-mail

office@ihb3design.com

Форма за контакт

Не попълвайте:

За запитвания

Ваня Тенева

Търговски Мениджър

vanya.teneva@ihbshipdesign.com
+359(0)888 057 845

Деница Янкова

Маркетинг Мениджър

denitsa.yankova@ihbshipdesign.com
+359(0)888 057 845