IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Екип

Мениджмънт

Бойко Георгиев

Изпълнителен Директор


+359 (0) 52 949 939

Свилен Киров

Заместник Изпълнителен Директор


+359 (0) 888 229 511

Георги Василев

Технически директор


+359 (0) 888 422 149

Ръководители Отдели

Цветан Христов

Ръководител Отдел Корпус и Корпусно насищане


+359 (0) 888 892 385

Стефан Камбуров

Ръководител Отдел Системи и Механизми


+359 (0) 893 934 433

Тодор Маринов

Ръководител Отдел 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


+359 (0) 898 201 509

Юлиян Демиров

Ръководител Отдел Електрическо обзавеждане и Автоматизация


+359 (0) 899 164 925

Георги Георгиев

Ръководител Отдел ИТ


Финанси и Администрация

Валентина Вълкова

Главен Счетоводител


+359 (0) 52 949 924

Ваня Тенева

Търговски Mениджър


Виктория Георгиева

Счетоводител


Деница Янкова

Маркетинг мениджър


+359(0)888 057 845

Отдел Корпус и Корпусно насищане

Тихомир Андреев

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Анелия Силвестрова

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Явор Бяндов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Димитър Деков

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Димитър Димитров

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Димитричка Маринова

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Елисавета Афкос-Камбурова

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Никола Николов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Галина Алексиева

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Симеон Петров

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Андон Иванов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Павел Иванов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Илко Константинов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Вихрен Вълчев

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Деница Николова

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Йордан Иванов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Вероника Митева

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Богдан Богданов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Мехмед Дауд

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Александър Енев

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Димитър Коев

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Венета Йорданова

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Отдел Системи и Механизми

Десислава Неделчева

Проектант Системи и Механизми


Йоанна Николова

Проектант Системи и Механизми


Явор Станев

Проектант Системи и Механизми


Деана Коева

Проектант Системи и Механизми


Мария Петрова

Проектант Системи и Механизми


Силвия Петрова

Проектант Системи и Механизми


Стоян Колев

Проектант Системи и Механизми


Ангел Колев

Проектант Системи и Механизми


Ивайло Петков

Проектант Системи и Механизми


Милен Димов

Проектант Системи и Механизми


Жоро Зотов

Проектант Системи и Механизми


Десислава Попова

Проектант Системи и Механизми


Пламен Райков

Проектант Системи и Механизми


Светла Атанасова

Проектант Системи и Механизми


Мария Крачева

Проектант Системи и Механизми


Петър Георгиев

Проектант Системи и Механизми


Десислава Рафаилова

Проектант Системи и Механизми


Иван Вичев

Проектант Системи и Механизми


Данаил Грозданов

Проектант Системи и Механизми


Радина Филипова

Проектант Системи и Механизми


Радостин Недялков

Проектант Системи и Механизми


Йорданка Фаразова

Проектант Системи и Механизми


Нели Петкова

Проектант Системи и Механизми


Ралица Димитрова

Проектант Системи и Механизми


Веселин Даскалов

Проектант Системи и Механизми


Лъчезар Лефтеров

Проектант Системи и Механизми


Аманда Громкова

Проектант Системи и Механизми


Радомир Радев

Проектант Системи и Механизми


Теодора Русинова

Проектант Системи и Механизми


Николай Димитров

Проектант Системи и Механизми


Катерина Чернова

Проектант Системи и Механизми


Светлана Георгиева

Проектант Системи и Механизми


Отдел 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация

Борис Петков

Проектант 3Д Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Николай Прокопиев

Отдел Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Христо Желев

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Драга Радева

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Пламен Влаев

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Юлиян Станков

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Иван Павлов

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Зорница Господинова

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Димитър Жеков

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Електрическо обзавеждане и Автоматизация

Светла Върбева

Проектант Електрическо обзавеждане и Автоматизация


Пламена Василева

Проектант Електрическо обзавеждане и Автоматизация


Силвия Радева

Проектант Електрическо обзавеждане и Автоматизация


Здравка Сотирова

Проектант Електрическо обзавеждане и Автоматизация


Йордан Йоргов

Проектант Електрическо обзавеждане и Автоматизация


Информационни технологии

Цветомир Петков

Оперативен Системен Администратор