IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Екип

Мениджмънт

Бойко Георгиев

Изпълнителен Директор


+359 (0) 52 949 939

Свилен Киров

Заместник Изпълнителен Директор


+359 (0) 888 229 511

Георги Василев

Технически директор


+359 (0) 888 422 149

Ръководители Отдели

Цветан Христов

Ръководител Отдел Корпус и Корпусно насищане


+359 (0) 888 892 385

Стефан Камбуров

Ръководител Отдел Системи и Механизми


+359 (0) 893 934 433

Тодор Маринов

Ръководител Отдел 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


+359 (0) 898 201 509

Юлиян Демиров

Ръководител Отдел Електрическо обзавеждане и Автоматизация


+359 (0) 899 164 925

Финанси и Администрация

Валентина Вълкова

Главен Счетоводител


+359 (0) 52 949 924

Ваня Тенева

Търговски Mениджър


Виктория Георгиева

Счетоводител


Деница Янкова

Маркетинг мениджър


+359(0)888 057 845

Отдел Корпус и Корпусно насищане

Тихомир Андреев

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Анелия Силвестрова

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Явор Бяндов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Димитър Деков

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Стоян Трифонов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Здравко Кишев

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Димитър Димитров

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Димитричка Маринова

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Елисавета Афкос-Камбурова

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Никола Николов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Галина Алексиева

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Зорница Никодимова-Петрова

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Симеон Петров

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Андон Иванов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Павел Иванов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Илко Константинов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Вихрен Вълчев

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Деница Николова

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Младен Янков

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Йордан Иванов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Вероника Митева

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Богдан Богданов

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Мехмед Дауд

Проектант Корпус и Корпусно насищане


Отдел Системи и Механизми

Десислава Неделчева

Проектант Системи и Механизми


Йоанна Николова

Проектант Системи и Механизми


Явор Станев

Проектант Системи и Механизми


Деана Коева

Проектант Системи и Механизми


Мария Петрова

Проектант Системи и Механизми


Силвия Петрова

Проектант Системи и Механизми


Стоян Колев

Проектант Системи и Механизми


Ангел Колев

Проектант Системи и Механизми


Ивайло Петков

Проектант Системи и Механизми


Милен Димов

Проектант Системи и Механизми


Жоро Зотов

Проектант Системи и Механизми


Десислава Попова

Проектант Системи и Механизми


Пламен Райков

Проектант Системи и Механизми


Светла Атанасова

Проектант Системи и Механизми


Мария Стоименова

Проектант Системи и Механизми


Мергюзе Мехмед

Проектант Системи и Механизми


Петър Георгиев

Проектант Системи и Механизми


Десислава Рафаилова

Проектант Системи и Механизми


Иван Вичев

Проектант Системи и Механизми


Данаил Грозданов

Проектант Системи и Механизми


Радина Филипова

Проектант Системи и Механизми


Християн Петров

Проектант Системи и Механизми


Радостин Недялков

Проектант Системи и Механизми


Отдел 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация

Борис Петков

Проектант 3Д Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Николай Прокопиев

Отдел Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Христо Желев

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Християн Стоянов

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Драга Радева

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Пламен Влаев

Проектант 3D Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Синан Ибрям

Проектант 3Д Лазерно Сканиране - Ретрофит и Mодернизация


Електрическо обзавеждане и Автоматизация

Ивелина Върбева

Проектант Електрическо обзавеждане и Автоматизация


Светла Върбева

Проектант Електрическо обзавеждане и Автоматизация


Красимир Йорданов

Проектант Електрическо обзавеждане и Автоматизация


Пламена Василева

Проектант Електрическо обзавеждане и Автоматизация


Информационни технологии

Георги Георгиев

Ръководител Отдел


Любомир Петров

Системен администратор