IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Електрическо обзавеждане и Автоматизация

Нашият екип от електроинженери и дизайнери прилагат своите дълбоки познания, за да проектират и внедрят рентабилни, интуитивни и ефективни решения за всички електрически предизвикателства.

Електрическо проектиране

 • Списъци на електрическото оборудване
 • Определяне токовете на късо съсединение на електроенергийната система
 • Изчисляване капацитет на батерии и непрекъсваеми захранвания (UPS)
 • Кабелни схеми на електрическите системи (Електроразпределение, Осветление, Автоматизиране, Оповестяване и др.)
 • Разположение на електрическото оборудване
 • Разположение на комуникационни антени
 • План за осигуряване на пожарна безопасност
 • План на взровопасни зони
 • План на кабелни пътища
 • План на кабелни преминавания
 • Списък на кабели
 • План за монтаж на кабели
 • Проектиране на контролни пултове (навигационен, товарен, навигационнен и др.)

Проектиране на разпределителни табла

 • Идейни проекти на главни разпределителни табла
 • Проектиране на разпределителни табла
 • Проектиране на разпределителни табла за осветление
 • Проектиране на стартерни табла за управление на мотори
 • Проектиране на табла за управление заряд/разряд на батерии

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги