IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Корпус и Корпусно насищане

Нaшият екип се състои от виското квалифицирани специалисти в сферата на проектирането на корпусни и стоманени конструкции.
Чрез комбиниране на иновативност и опит ние създаваме уникални дизайнерски решения, които подобряват цялостната ефективност на проекта.

Ние винаги сме гъвкави спрямо изискванията на клиента и нашите инженери имат отлични познания в работата с различни софтуери: AVEVA, CADMATIC, SM3D и др.

Идеен проект и Технически/Класов проект

 • Първоначален дизайн( Общо разположение, Танк план, Теоритичен чертеж, устойчивост, изчисления
 • Тестове и инструкции за изпитания
 • Якостни изчисления
 • Корпусна конструкция(Главни констуктивни чертежи,Блочна разбивка)
 • Палубно оборудване( Вързално, котвено, спасителни средства)

 Работно проектиране

 • 3D модел на корпуса
 • Работна документация
 • Разкроячни карти
 • Кодове за рязане
 • Сборни чертежи
 • Профилни скици
 • Спецификации(Листов материал,
 • Информация за огъване
 • Тегло и център на тежеста
 • Фундаменти
 • Стълби
 • Парапети
 • Гърловини

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги