IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Корабно проектиране

Услугите на IHB ShipDesign покриват всеки етап от инженерния процес. От концепцията до техничекия дизайн нашата основна цел е да създадем гъвкави и адаптивни решения.

Идеен проект

В тази динамична фаза нашата основна цел e превръщането на идеите на нашите партньори в реалистични концептуални дизайни. Заедно с визията на клиента и опита на нашите инженери, ние постигаме високо устойчив концептуален дизайн. Нашите концепции са изготвени чрез нестандартно мислене, съчетано с експлоатационните изискванията на типа кораб. По този начин корабособственикът може да направи най-доброто решение свързано с първоначалната инвестиция на проекта.

Техническо проектиране

Техническо проектиране включва фиксирането на първоначалния проект. На тази фаза нашите инженери разработвт 3D модел, от който може да се извлече информация за класа, което ни позволява да започнем с фазата на работното проектиране. Също така има възможност за оптимизиране на корпуса чрез използване на CFD изчисления. Заедно с допълнителни изчисления, системни диаграми и планове за безопасност се предоставя солидна основа за успешен проект. Инженерите на IHB ShipDesign имат познания и дългогодишен опит в работата с различни класификационни организации, което гарантира познанията ни с текущите изисквания и нормативи.

Работно проектиране

По време на етапа на Работно проектиране ние влагаме целият опит, знания и най-добри практики, които сме натрупали до този момент. Работно проектиране и предоставяне на производствена информация е последната стъпка преди да започне рязането на стомана и изграждането на кораба. Напълно осъзнаваме, че качеството на работа на този етап е важен фактор за способността на корабостроителницата да изгради кораба ефективно, рентабилно и бързо.

Работата в тесен контакт с нашите клиенти осигурява адекватно реагиране при промени и инженеринг с най-високо качество в съответствие с нормите и стандартите на корабостроителницата през целия процес.

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги