IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Специализирани Услуги

EEXI – Regulatory and Compliance

In 2020 IMO introduced the Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) which is a technical framework concerning all existing ships above 400 GT. All ships must develop an approved energy efficiency improvement and decarbonization plan based on the requirements for each type of vessel. EEXI is a technical or ‘design’ efficiency index that requires a vessel to achieve a required level of technical efficiency (required EEXI) under specified reference conditions. Compliance is determined by the vessel’s design and arrangements. This means an attained EEXI can only be changed through alterations to the vessel’s design or machinery and NOT day-to-day operational activities such as speed reduction or reduced cargo.

We can support you in developing a Feasibility Study. The result is an indication and is based on the Guidelines that are still under development. The outcome will provide you with a preliminary calculation and advice. We can however also offer further assistance with the final Techical File and submitting it to class or the regulatory body at a later stage.

The Feasibility Study includes:

  • Calculation of the attained EEXI of a given ship, based on the Draft Guidelines
  • Comparing the result with the Required EEXI
  • Estimation of the required EPL (Engine Power Limitation) to meet the Required EEXI (since it is the most effective, cheapest, and least invasive way to improve EEXI)
  • We can issue a Preliminary Technical File taking into account the EPL.

If the EPL is not enough to meet the Required EEXI, we can further discuss alternative options like EET to improve the EEXI for non-compliant vessels

For more information check out our brochure here.

Инспекция

Нашите инженери могат да предоставят пълна асистенция и да работят с вашите експерти на място. Натрупаните до този момент професионални знания и опит, могат лесно да бъдат приложени по време на всякакви дейности на място и инсталации.

Този тип услуга помага за по-добрата комуникация и гарантира безпроблемно завършване на проекта.

Управление на проекти

Благодарение на нашия цялостен подход можем да управляваме цели проекти, както и отношения между корабостроителници и други страни. Без значение дали участваме в първите или последния етап ние можем да управляваме проекта от началото до края.

3Д Лазерно сканиране

Точните измервания винаги са били решаващ елемент в процеса на проектиране, от първоначалните проучвания до окончателните етапи. Това важи особено за as-built условия, които изискват задълбочено проучване на кораба преди започване на проектната работа. 3D лазерното сканиране е нова технология, предназначена да помогне за решаването на сложни проблеми, присъщи на корабостроенето, морското инженерство и морската архитектура.

По време на ремонт на кораби, преустройство или преоборудване, придобиването на документация „as-built“ или „as-is“ е от съществено значение за успеха на проекта. 3D лазерното сканиране предлага бърз, надежден, и лесен метод за цифровизация на съществуващите маршрути и структура на борда с точност, невъзможни за конвенционалните начини за изследване и измерване. Тази услуга има множество приложения в различни сектори.

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги