IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Луксозна яхта – My Way

Length:
27 m
Width:
6,5 m
Height:
8 m
Weight:
90t
 

Инженерен проект за преустройство на лускозна яхта.
Проектът включва два етапа на разработване:

  1. Разработване на Идеен проект и избор на ново оборудване:
  2. Разработване на Технически проект на база Идеен проект.

Нашата инженерна работа включва имплементирането на следните модификации:

  • Удължаване на кърмата, като бъде обособен и гараж за джет с минимална дължина 3,5 метра;
  • Добавяне на хидравлична платформа с товароносимост 1000 кг., която да се спуска във водата;
  • Постигане на номинална скорост на движение 12 възела, при водоизместващ режим на плаване;
  • Промяна на пропулсивния комплекс и свързаните с него системи, за постигане на оказаната скорост;
  • Проектиране на основа за монтаж на генератор над всеки от двигателите.

В този проект ще се включат инженери от всички дисциплини: Корпус и Корпусно насищане, Системи и механизми и Ел обзавеждане.