IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

3Д Лазерно сканиране

Точните измервания винаги са били решаващ елемент в процеса на проектиране, от първоначалните проучвания до окончателните етапи. Това важи особено за as-built условия, които изискват задълбочено проучване на кораба преди започване на проектната работа. 3D лазерното сканиране е нова технология, предназначена да помогне за решаването на сложни проблеми, присъщи на корабостроенето, морското инженерство и морската архитектура.

По време на ремонт на кораби, преустройство или преоборудване, придобиването на документация „as-built“ или „as-is“ е от съществено значение за успеха на проекта. 3D лазерното сканиране предлага бърз, надежден, и лесен метод за цифровизация на съществуващите маршрути и структура на борда с точност, невъзможни за конвенционалните начини за изследване и измерване. Тази услуга има множество приложения в различни сектори.

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги