IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Техническо проектиране

Техническо проектиране включва фиксирането на първоначалния проект. На тази фаза нашите инженери разработвт 3D модел, от който може да се извлече информация за класа, което ни позволява да започнем с фазата на работното проектиране. Също така има възможност за оптимизиране на корпуса чрез използване на CFD изчисления. Заедно с допълнителни изчисления, системни диаграми и планове за безопасност се предоставя солидна основа за успешен проект. Инженерите на IHB ShipDesign имат познания и дългогодишен опит в работата с различни класификационни организации, което гарантира познанията ни с текущите изисквания и нормативи.

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги