IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Ретрофит на индустриални установки

Триизмерно сканиране

 • Лазерно сканиране на системи и инсталации.
 • Пространствена фотограметрия – наземна и въздушна.
 • Създаване на дигитални облаци от точки.
 • Подготовка за частичен или пълен ретрофит на сканирани системи, зони и конструкции.

Ретрофит на съществуващи конструкции

 • Системни диаграми и чертежи.
 • Тръбопроводни проверки и калкулации.
 • ОВК инсталации.
 • Контролни и инструментални прибори и оборудване.

Работно проектиране

 • 3D моделиране и документация за изработка.
 • Техническа документация за инсталиране.
 • Спецификации и заявки за материали и оборудване.
 • Инструкции за монтаж тип „преди-след“.

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги