IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Концептуален и основен инженеринг

Системни и инструментални диаграми

 • Процесни (основни) системи.
 • Спомагателни системи.
 • Топлопреносни системи -водни, парокондензни и въздушни.
 • Системи за пожароизвестява- не и пожарогасене

Тръбопроводни изчисления и проверки

 • Якостни и топлинни пресмятания.
 • Хидравлични съпротивления и спад на налягането.
 • Топлозагуби при пренос и изолации на тръбопроводи.
 • Разположение и оразмеряване на закпревания

Анализ на механични конструкции по метода на крайните елементи (КЕ)

 • Създаване на съвместими  CAD модели.
 • Динамично и топлинно натоварване на тръбопроводи.
 • Статично и динамично натоварване на конструкции.
 • Изготвяне на анализи на база пресмятанията.

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги