IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Зелената крачка напред

Пречистване на отпадъчни газове чрез скрабъри

 • Концепция за технология на очистване.
 • Интегриране на система със скрабър.
 • Топлинни и газови изчисления.
 • Автоматизация и контрол на системи за пречистване.

Възобновяеми източници на енергия

 • Слънчева енергия.
 • Вятърна енергия и енергия на океана.
 • Водна и геотермална енергия.
 • Енергия от биомаси.

Интернет на нещата

 • Индустриални процеси и събиране на данни от околната среда.
 • Производствени операции.
 • Управление и поддръжка на средства за производство чрез IoT.

 

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги