IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Детайлен инженеринг

3D моделиране

 • Тръбни системи и закрепвания.
 • Оборудване и фундаменти.
 • Конструкции и инфраструктура.
 • Фотограметрия.

2D CAD чертежи

 • Тръбни сегменти (спулове)-аксонометрии.
 • Площадки,стълби,метални конструкции.
 • Тръбни закрепвания и фундаменти за оборудване.
 • Кабелни скари (траси), въздуховоди.

Спецификации и заявки

 • Проектни и технически спецификации за оборудване – основно и спомагателно.
 • Заявки за материали – предварителни и окончателни.
 • Спецификации за клапани и друга арматура.
 • Кабелни и инструментални списъци.

Планове и инструкции

 • За изработка и монтаж.
 • За въвеждане в експлоатация.
 • За опериране.
 • За поддръжка

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги