IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Crude Oil Tanker 109.992t