IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

ИХБ ШИПДИЗАЙН АД ЧАСТ ОТ БНАКК

ИХБ Шипдизайн АД получи сертификат за членство от Българска Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт (БНАКК) на 9-тото редовно годишно Общо събрание, което се проведе на 30 март 2017г. в „Хотел галерия Графит“ в гр.Варна.

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги